Home > Traxxas > Traxxas Parts > Electric Motors > VXL Upgrades
Traxxas VXL Upgrades and Parts

Traxxas VXL Upgrades & Parts

Sort By:
Page of 1
Traxxas Spur Gear (45-tooth) Traxxas Spur Gear (45-tooth), 7045R IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00
Traxxas Velineon Waterproof Brushless System Traxxas Velineon VXL-3s Waterproof Brushless Power System, 3350R OUT OF STOCK
Retail Price $229.95
Our Price $169.95

(2)
OUT OF STOCK
Traxxas Spur Gear 48P 76-Tooth Traxxas Spur Gear 48P 76-Tooth, 4676 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(3)
Traxxas Pinion Gear 48P 31-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 31-Tooth, 2431 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(3)
Traxxas Spur Gear 48P 90-Tooth Traxxas Spur Gear 48P 90-Tooth, 4690 IN STOCK
Retail Price $4.00
Overstock Price $3.00

(2)
Traxxas Spur Gear 48P 86-Tooth Traxxas Spur Gear 48P 86-Tooth, 4686 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(2)
Traxxas Spur Gear 48P 83-Tooth Traxxas Spur Gear 48P 83-Tooth, 4683 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(3)
Traxxas Pinion Gear 48P 25-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 25-Tooth, 4725 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(1)
Traxxas Pinion Gear 48P 21-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 21-Tooth, 2421 IN STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00
Traxxas Pinion Gear 48P 28-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 28-Tooth, 4728 OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(2)
Traxxas Pinion Gear 48P 26-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 26-Tooth, 2426 OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(2)
Traxxas Pinion Gear 48P 23-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 23-Tooth, 2423 OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(2)
Traxxas Pinion Gear 48P 19-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 19-Tooth, 2419 OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(1)
Traxxas Pinion Gear 48P 18-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 18-Tooth, 1918 OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(1)
Traxxas Pinion Gear 48P 16-Tooth Traxxas Pinion Gear 48P 16-Tooth, 2416 OUT OF STOCK
Retail Price $4.25
Our Price $3.50

(2)
Traxxas Cooling Fan for Velineon ESC Traxxas Cooling Fan for Velineon ESC, 3340 OUT OF STOCK
Retail Price $25.00
Our Price $24.95

(6)
Traxxas Spur Gear (50-tooth) Traxxas Spur Gear (50-tooth), 7046R OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00

(1)
Traxxas Spur Gear (55-tooth) Traxxas Spur Gear (55-tooth), 7047R OUT OF STOCK
Retail Price $4.00
Our Price $3.00
Traxxas Velineon 3500 Brushless Motor Traxxas Velineon 3500 Brushless Motor, 3351R OUT OF STOCK
Retail Price $120.00
Our Price $89.95

(1)
OUT OF STOCK
Traxxas Velineon VXL-3m Waterproof Brushless Power System Traxxas Velineon VXL-3m Waterproof Brushless Power System, 3370 OUT OF STOCK
Retail Price $200.00
Our Price $149.95
Traxxas Velineon 380 Brushless Motor Traxxas Velineon 380 Brushless Motor, 3371 OUT OF STOCK
Retail Price $80.00
Our Price $79.95
Traxxas Velineon VXL-3m Waterproof Electronic Speed Control Traxxas Velineon VXL-3m Waterproof Electronic Speed Control, 3375 OUT OF STOCK
Retail Price $150.00
Our Price $149.95
Traxxas VXL-3s Waterproof Brushless ESC (fwd/rev/brake) Traxxas VXL-3s Waterproof Brushless ESC (fwd/rev/brake), 3355R OUT OF STOCK
Retail Price $220.00
Our Price $99.95
OUT OF STOCK